ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМИТЕПокупка В България

Заплащането на програмите става чрез банков превод на следната сметка :

Ерве Селар
ТБ ОББ АД, гр. Варна, клон Одесос.
Разплащателна сметка:
IBAN: BG11UBBS80021085011311
SWIFT: UBBSBGSF

Програмите се изпращат след получаване на сумата по банковата ни сметка.

При покупката, моля да ни изпратите по e-mail :
- Името на програмата
- Вашите координати : име и презиме, адрес, адрес e-mail.

За контакт : Ерве Селар -

 

Цени в лева :
 Име на програмата ИЗТЕГЛЯНЕ (DOWNLOAD) CD
ECOLOTO 50 58
STATFOOT32 42 50
BARCODLABGEN 80 88
EASYBARCODELABEL 64 72
GENPAGECBPLUS 50 58
GENCB39 50 58
GENCB128 50 58

Забележка :

1. Изпращането на компакт диска става от Франция и ще е нужно известно време докато пристигне.

2. В случай на закупуване на компакт диск, ако сте си дали адрес e-mail, ще получите инструкциите за изтегляне на програмата. Така ще можете да използвате програмата преди да сте получили компакт диска.